10 ข้อกฎกติกา รูเลทออนไลน์

10 ข้อกฎกติกา รูเลทออนไลน์ 10 ข้อกฎกติกา รูเลทออนไลน์

1. การทายผลแบบ เต็งเลย
    ในการแทงรูเลทแบบเต็งเลขนี้จะมีหมายเลขให้ท่านเลือกแทงอยู่ 37 หมายเลขคือ หมายเลข 0 ถึงหมายเลย 36 10 ข้อกฎกติกา รูเลทออนไลน์ โดยท่านสามารถแทงได้ทุกหมายเลขในกรรีที่ผลการทายรูเลทถูกการจ่ายจะได้เท่ากับ 36 เท่าของยอดแทงรูเลท

2. การทายผลแบบสูง – ต่ำ
    ในการแทงรูเลทแบบสูงต่ำจะมีหมายเลขให้ท่านเลือกแทงอยู่ 36 หมายเลข คือ หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 36
                                  การแทงต่ำคือหมายเลข 1 ถึงหมายเลข 18
                               การแทงสูงคือหมายเลข 19 ถึงหมายนเลข 36                            
        ในกรณีที่ผลการทายรูเลทออกมาเป็นเลข 0 นั้นจะถือว่าเจ้ามือเป็นฝ่ายชนะ(ค่าต๋ง)ถ้าหากผลการทายรูเลทถูกการจ่ายจะได้เท่ากับ 1เท่าของการจ่ายยอดการแทงรูเลท

10 ข้อกฎกติกา รูเลทออนไลน์

3. การทายผลการแบการเต็งดำ – แดง(Black – Red)
                              แทงรูเลทแบบดำ – แดงจะมีหมายเลขให้ท่านเลือกแทงอยู่ 36 หมายเลขคือหมายเลข 1 ถึงหมายเลข 36
                               แทงดำจะมีหมายเลขทั้งหมด 18หมายเลขคือ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 26 28 30 32 34 36
                               แทงแดงจะมีหมายเลขทั้งหมด 18หมายเลขคือ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
        ในกรณีที่ผลการทายรูเลทออกมาเป็นเลข 0นั้นจะถือว่าเจ้ามือเป็นฝ่ายชนะ (ค่าต๋ง) ถ้าหากผลการทายรูเลทถูกการจ่ายจะได้เท่ากับ 1เท่าของการจ่ายยอดการแทงรูเลท

4. การทายผลแบบการเต็ง คู่ – คี่ (Even – Odd)

      การแทงรูเลทแบบคู่ – คี่จะมีหมายเลขให้ท่านเลือกแทงอยู่ 36หมายเลขคือหมายเลข 1 ถึงหมายเลข 36
      แทงดำจะมีหมายเลขทั้งหมด 18หมายเลขคือ 2468101214161820222628303234 36
       แทงแดงจะมีหมายเลขทั้งหมด 18หมายเลขคือ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
        ในกรณีที่ผลการทายรูเลทออกมาเป็นเลข 0 นั้นจะถือว่าเจ้ามือเป็นฝ่ายชนะ(ค่าต๋ง)ถ้าหากผลการทายรูเลทถูกการจ่ายจะได้เท่ากับ 1เท่าของการจ่ายยอดการแทงรูเลท   

5. การทายผลแบบเต็งโซน
        การแทงรูเลทแบบเต็งโซนจะมีโซนให้ท่านเลือกแทงอยู่ 3โซนคือโซน 1st 12 2nd 12 3rd 12 โดยในแต่ละโซนจะมีอยู่ 12หมายเลขรวม 36หมายเลย
                               โซน 1st 12จะมีหมายเลข 1ถึงหมายเลข 12
                               โซน 2nd 12จะมีหมายเลข 13ถึงหมายเลข 24
                               โซน 3rd 12จะมีหมายเลข 25ถึงหมายเลข 36
        ในกรณีที่ผลการทายรูเลทออกมาเป็นเลข 0นั้นจะถือว่าเจ้ามือเป็นฝ่ายชนะ (ค่าต๋ง) ถ้าหากผลการทายรูเลทถูกการจ่ายจะได้เท่ากับ 1เท่าของการจ่ายยอดการแทงรูเลท

   6. การทายผลแบบเต็งแถว
        การแทงรูเลทแบบเต็งแถวจะมีแถวให้ท่านเลือกแทงอยู่ 3แถวคือแถว 1st 12 2nd 12 3rd 12โดยในแต่ละแถวจะมีอยู่ 12หมายเลขรวม 36 หมายเลย
                               แถว 1st 12จะมีหมายเลข 1ถึงหมายเลข 12
                               แถว 2nd 12จะมีหมายเลข 13ถึงหมายเลข 24
                               แถว 3rd 12จะมีหมายเลข 25ถึงหมายเลข 36
        ในกรณีที่ผลการทายรูเลทออกมาเป็นเลข 0 นั้นจะถือว่าเจ้ามือเป็นฝ่ายชนะ(ค่าต๋ง)ถ้าหากผลการทายรูเลทถูกการจ่ายจะได้เท่ากับ 1เท่าของการจ่ายยอดการแทงรูเลท  

7. การทายผลแบบการค่อม 6หมายเลข
    การแทงรูเลทแบบ 6 หมายเลขโดยท่านสามารถแทงค่อมได้ทุกหมายเลขที่อยู่ติดกัน ยกเว้นหมายเลข 0เช่นแทง 4 5 6 7 8 9 , แทง 25 26 27 28 29 30 , แทง 22 23 24 25 26 27ในกรณีที่ผลการทายรูเลทถูกการจ่ายจะได้เท่ากับ 6เท่าของยอดการแทงรูเลท

8. การทายผลแบบการค่อม 4หมายเลข
    การแทงรูเลทแบบ 4หมายเลขโดยท่านสามารถแทงค่อมได้ทุกหมายเลขที่อยู่ติดกัน ยกเว้นหมายเลข 0เช่นแทง 4 5 7 8  , แทง 13 14 16 17 , แทง 32 33 35 36 ในกรณีที่ผลการทายรูเลทถูกการจ่ายจะได้เท่ากับ 9เท่าของยอดการแทงรูเลท

9. การทายผลแบบการค่อม 3หมายเลข
        การแทงรูเลทแบบ 3หมายเลขโดยท่านสามารถแทงค่อมได้ทุกหมายเลขที่อยู่ติดกัน ยกเว้นหมายเลข 0 เช่นแทง 1 2 3  , แทง 10 11 12 ,แทง 28 29 30 ในกรณีที่ผลการทายรูเลทถูกการจ่ายจะได้เท่ากับ 12เท่าของยอดการแทงรูเลท

10. การทายผลแบบการค่อม 2หมายเลข
        การแทงรูเลทแบบ 2หมายเลขโดยท่านสามารถแทงค่อมได้ทุกหมายเลขที่อยู่ติดกัน ยกเว้นหมายเลข 0 เช่นแทง 12 13 , แทง 17 18 , แทง 25 26 ในกรณีที่ผลการทายรูเลทถูกการจ่ายจะได้เท่ากับ 18เท่าของยอดการแทงรูเลท

สนับสนุนโดย i99bet
สนใจสอบถามที่ i99bet